Respectance.com ("Respectance") neemt de privacy van haar Respectance Website ("Website") bezoekers en abonnees zeer serieus. Dit beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt, gedeeld en beschermd. Het legt ook uit hoe u uw persoonlijke gegevens kunt beheren en hoe u contact met ons kunt opnemen.

DEEL 1- WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN  WE EN WANNEER

We kunnen u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken op het moment dat u onze website gebruikt. Als u bijvoorbeeld een geregistreerde gebruiker van ons platform wilt worden, een account wilt maken of interactie met onze website wilt hebben, neemt u contact met ons op, verzoekt u om communicatie te ontvangen. Om Website-bezoekers en abonnees beter van dienst te kunnen zijn en om de werking van de op de Website aangeboden diensten mogelijk te maken, verzamelt Respectance basistypen van informatie van gebruikers:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie: deze informatie maakt onderscheid tussen het ene individu en de ander, behalve zoals vermeld in dit privacybeleid, en wordt ons vrijwillig verstrekt door abonnees of bezoekers van de website.
 • Aggregate User and Tracking Information: deze informatie geeft inzicht in hoe abonnees en bezoekers de website en andere Respectance-producten gebruiken. Deze gegevens zijn anoniem van aard en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de Website, e-mailberichten en marketinginspanningen relevant blijven voor gebruikers.
 • Afbeeldingen, video's en documenten
 • Betalings- of creditcardgegevens, voor het geval u wilt betalen voor extra betaalde opties. Anders vragen wij u niet om betalingsgegevens.
 • Marketing- en cookievoorkeuren
 • We ontvangen ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

Vrijwillige informatie

Behalve zoals vermeld in dit privacybeleid, verzamelt Respectance alleen persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Voorbeelden omvatten onder andere uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord van de website.

Respectance vereist alleen persoonlijk identificeerbare informatie van u wanneer dit nodig is voor registratie of het plaatsen van bestellingen op de Website.

Overige informatie Respectance verzamelt

Wanneer u de website bezoekt, kan bepaalde informatie over uw bezoek automatisch worden verzameld met behulp van cookies, logboekanalysesoftware en andere geaggregeerde volgtechnologieën.

Relaties

Respectance stelt u in staat de relatie te selecteren die u hebt met de verloren geliefde. Wij geloven dat de hele Respectance-gemeenschap er baat bij heeft als mensen hun relaties in eerbetoon delen. Je kunt nieuwe verhalen ontdekken over je verlorenen terwijl je eerbetoon een ander lid kan helpen om gaten in hun herinneringen te vullen en die speciale momenten te koesteren. We erkennen dat de informatie over relaties gevoelig kan zijn, dus behouden we ons het recht voor om inzendingen te verwijderen die niet kloppen na een controle met de maker van de tribute.

Beoogd gebruik van persoonlijke gegevens.

U kunt onze website bezoeken zonder enige registratie. U kunt reageren en anoniem plaatsen. Om echter een actieve gebruiker te willen zijn, met een volledig profiel, dat in staat is om onder zijn / haar naam te werken, persoonlijke eerbetoon te maken, inhoud te delen en betaalopties te gebruiken, vragen we om uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om diegenen te profileren die onze website bezoeken.

SECTIE 2 - WAAROM EN HOE WE UW INFORMATIE BEWERKEN

Respectance zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, uitwisselen of anderszins verspreiden zonder uw toestemming, behalve voor zover vereist door de wet, in overeenstemming met uw instructies, of zoals geïdentificeerd in dit privacybeleid.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Respectance kan uw informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, voor zakelijke doeleinden gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • Om de kwaliteit van uw bezoek aan de website en gelieerde websites en diensten te verbeteren.
 • Om uw account aan te maken met Respectance.
 • Om marketingcommunicatie naar u te verzenden.
 • Om uw account bij te werken met alle informatie die u van ons of van derden over u hebt ontvangen.

Respectance kan uw informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, ook als volgt gebruiken:

 • Respectance kan uw informatie delen met ons moederbedrijf, dochterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen die zeggenschap hebben over, worden beheerd door, of onder gezamenlijke zeggenschap staan ​​met Respectance.
 • Respectance contracteert soms met andere bedrijven en individuen om namens hen functies of services uit te voeren, zoals het hosten van de website, het verzenden van e-mailberichten, het beheren van enquêtes, het bezorgen van pakketten en het verwerken van creditcardbestellingen. Dergelijke derden hebben mogelijk toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie, zoals e-mailadressen, straatadressen en creditcardnummers, die nodig zijn om hun functies uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten voor Respectance.
 • In sommige gevallen kan Respectance ervoor kiezen om activa te kopen of verkopen. Bij deze bedrijfsoverdrachten is klantinformatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, doorgaans een van de bedrijfsactiva die wordt overgedragen. Bovendien, als Respectance, of nagenoeg al zijn activa werd verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat Respectance failliet gaat of failliet gaat, zou klantinformatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, een van de activa zijn die wordt overgedragen of gekocht door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat elke acquirer van Respectance of een van haar activa uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals uiteengezet in dit beleid kan blijven gebruiken.
 • Respectance kan alle informatie behouden en heeft het recht om details over u of uw gebruik van de Website vrij te geven zonder uw voorafgaande toestemming als Respectance te goeder trouw meent dat dergelijke actie noodzakelijk is om:
  • de rechten, eigendommen of veiligheid van Respectance of zijn gelieerde ondernemingen, andere gebruikers van de Website of het publiek te beschermen en verdedigen;
  • naleving van de servicevoorwaarden voor de website;
  • Te reageren op beweringen dat inhoud in strijd is met de rechten van derden; of
  • Creditcardgeschillen op te lossen of voor fraudebescherming.

Respectance kan ook informatie vrijgeven zoals Respectance nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken.

Respectance kan alle informatie die u verstrekt delen wanneer Respectance hier uw toestemming voor heeft, of wanneer Respectance dit moet delen om de door u gevraagde informatie of service te leveren.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Respectance kan uw niet-persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken die het tijdens uw bezoek aan de Website verzamelt, tijdens uw interactie met de e-mails van Respectance of tijdens uw interactie met de externe marketinginspanningen van Respectance voor andere doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • Beter toezicht houden op de effectiviteit van de online en offline reclame- en marketingcampagnes van Respectance.
 • Om samen te volgen hoe bezoekers en klanten de website gebruiken.
 • Om ervoor te zorgen dat de website en e-mails blijven relevante inhoud bieden die interessant en nuttig is voor gebruikers.
 • Om problemen met de website en de servers van Respectance te ontdekken en te diagnosticeren.
 • Voor dagelijkse systeembeheerbehoeften.

Facebook Connect

Als u ervoor kiest eerbetoon te maken op Respectance via Facebook Connect, krijgen we geen toegang tot uw e-mailadres en hebben we ook geen toegang tot uw persoonlijke of privégegevens.

Logbestandanalyse

Respectance verzamelt ook informatie van uw computer telkens wanneer u de website bezoekt met behulp van analyseprogramma voor logbestanden.

Informatie die op deze manier wordt gemeten, geanalyseerd en verzameld, kan omvatten, maar is niet beperkt tot: uw IP-adres, besturingssysteem, platforminformatie, datum en tijd van uw clickstream-gedrag, cookie-informatie, sessie-informatie (inclusief: pagina-interactie-informatie, browserinteractie-informatie , responstijden van de pagina, duur van bezoeken aan afzonderlijke pagina's en downloadfouten) en webbrowsersoftware.

Informatie die wordt verzameld over hoe u de Website gebruikt, omvat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Hoewel sommige persoonlijk identificeerbare informatie in dit proces kan worden verzameld, wordt de verzamelde informatie niet gebruikt om het gebruik van een persoon via de Website bij te houden.

SECTIE 3 - WAT U KRIJGT VAN RESPECTANCE

Tijdens uw registratie vragen wij u of u een informatie-update van Hart Volgers wilt ontvangen. In het geval u het hebt afgesproken, kunnen we het opgegeven e-mailadres gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen. Respectance gelooft dat eerlijke en duidelijke communicatie met abonnees en gebruikers een belangrijk onderdeel is van een geweldige ervaring. Alle e-mailberichten van Respectance bevatten informatie over hoe u zich kunt afmelden, en Respectance honoreert alle verzoeken zo snel mogelijk. Hieronder vindt u voorbeelden (zonder beperking) van de communicatie die u mogelijk vanuit Respectance ontvangt:

Registratie e-mail berichten

Wanneer u zich aanmeldt voor een account, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw registratie (indien van toepassing). Het e-mailbericht bevat uw naam, het e-mailadres dat u hebt opgegeven en uw inloggegevens voor Respectance.

Marketing- of promotionele e-mails

Respectance kan u marketingmateriaal sturen. Deze mailings bevatten informatie over hoe u zich kunt afmelden en Respectance honoreert alle verzoeken zo snel mogelijk.

Als u communicatie ontvangt van Respectance en u zich wilt afmelden, volgt u de instructies voor afmelding in de communicatie of volgt u de onderstaande opt-out-instructies om aan te geven dat u geen e-mail van Respectance meer wilt ontvangen.

Vragen beantwoorden

Als u Respectance een vraag of suggestie stuurt, kan Respectance uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres gebruiken om op u te reageren.

Respectance-producten - andere websites

Respectance deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met zakenpartners die producten of diensten van Respectance weergeven of aanbieden op hun websites.

DEEL 4 - Toestemming

Hoe krijgen wij uw toestemming?

Als we om een bepaalde reden om uw persoonlijke gegevens vragen, zoals marketing, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u zich na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u ons bereiken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen via support@respectance.com of door ons te mailen

Respectance
Prinseneiland 303
1013LP Amsterdam
The Netherlands

DEEL 5 - BEKEND MAKEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

DEEL 6 - PAYPAL

Onze website voert transacties uit via PayPal. Zij helpen ons bij het leveren van onze diensten aan u. Uw gegevens worden a.o. via hun gegevensopslag, databases en de algemene toepassingen. Ze slaan uw gegevens op op een beveiligde server achter een firewall.

DEEL 7 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.

Houd er rekening mee dat bepaalde providers zich mogelijk bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevindt.

Externe links

Respectance Website kan links bevatten naar andere websites waarvan het privacybeleid geen invloed heeft op Respectance. Zodra u de Website verlaat, wordt het gebruik van de door u verstrekte informatie beheerst door het privacybeleid van de exploitant van de Website die u bezoekt. Dat beleid kan afwijken van het beleid van Respectance en valt niet onder dit privacybeleid.

DEEL 8 - VEILIGHEID, BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Respectance shop verwerkt persoonlijke gegevens, zowel als processor als controller, zoals gedefinieerd in de richtlijn en GDPR. Alle door Respectance verzamelde gegevens worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften. Alle interne overdracht van gegevens gebeurt in overeenstemming met deze overeenkomst voor gegevensverwerking.

Veiligheid. Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ten onrechte wordt verloren, misbruikt, benaderd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Respectance begrijpt dat de veiligheid van uw persoonlijke informatie uiterst belangrijk voor u is. Daarom gebruikt Respectance zowel elektronische als andere maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Wij gebruiken de standaard Secure Socket Layer (SSL) -software om de overdracht van informatie die u indient op de website te beschermen. Deze software codeert de informatie die u invoert.

Hoewel we de huidige standaardprocedures gebruiken om uw privacy te beschermen, kan helaas geen gegevensoverdracht of opslagbeveiliging 100% van de tijd worden gegarandeerd. Daarnaast kunnen derden onwettig informatie van de website onderscheppen of verkrijgen. We beloven niet dat uw persoonlijk identificeerbare informatie in dergelijke gevallen privé blijft.

Bewaring van uw gegevens. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor we deze verzamelen te bereiken.

Vernietiging van uw gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens onmiddellijk vernietigen zodra we deze niet langer hoeven te bewaren. In het geval dat gegevens op papier zijn afgedrukt, zal de persoonlijke informatie versnipperd zijn. Indien opgeslagen in elektronische vorm, zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd met onomkeerbare technische middelen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 • U hebt het recht op informatie. We zijn volledig transparant in het gebruik van persoonlijke gegevens.
 • U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om precies te weten welke informatie over u wordt bewaard en hoe deze wordt verwerkt.
 • U kunt uw persoonlijke gegevens corrigeren als deze onvolledig zijn of als u deze onjuist vindt
 • U kunt uw persoonlijke gegevens verwijderen
 • U kunt om opschorting van de verwerking van persoonsgegevens verzoeken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, waarbij wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief het afmelden voor direct marketing.
 • U kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard naar een andere organisatie worden getransporteerd.
 • U hebt de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Individuen hebben het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing en moeten menselijk ingrijpen kunnen bemachtigen, hun standpunt kunnen uiten en een verklaring van de beslissing kunnen krijgen en deze kunnen aanvechten.

Met de website kunt u ervoor kiezen om geen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. Als u er echter voor kiest om geen informatie aan ons te verstrekken, kunt u mogelijk geen aankoop doen of gebruikmaken van bepaalde functies van de website.

Abonnees kunnen hun persoonlijk identificeerbare informatie bekijken en wijzigen. De informatie bevindt zich in hun wachtwoordbeveiligde profiel in het gedeelte "Mijn profiel" van de website. (?WE HAVE TO MAKE IT)

Als u vragen heeft over het verzamelen en opslaan van gegevens, neem dan contact met ons op via support@respectance.com of mail ons op:

Respectance
Prinseneiland 303
1013LP Amsterdam
The Netherlands

DEEL 9 - COOKIES

Cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat en dat tijdens volgende bezoeken van de website wordt opgehaald. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website relevanter en eenvoudiger te maken. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan of om informatie door te geven aan derden.

Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden opgeslagen als een bestand op uw computer of mobiele apparaat voor een maximum van 12 maanden. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. We gebruiken permanente cookies als u bij het inloggen kiest voor de optie "Onthoud mijn gegevens". We kunnen sessiecookies gebruiken als u bijvoorbeeld een filter gebruikt.

U kunt eenvoudig cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen via uw browser. Raadpleeg het gedeelte "Help" in uw browser voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of u kunt aangeven dat u een melding ontvangt telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Onthoud dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u mogelijk niet alle functies op de website kunt gebruiken.

Door cookies te gebruiken, kan Respectance:

 • Personaliseer en verbeter uw bezoek aan de website.
 • Log in op het inloggen met een account.
 • Beter meten hoeveel gebruikers de website bekijken en / of openen.
 • Beter meten van de effectiviteit van online marketingcampagnes.

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier vermeld:

- sessionid Om de gebruiker te bepalen

- csrftoken Gebruikt om te beschermen tegen onlineformulieren die worden verzonden vanaf ongeautoriseerde locaties

- __utmt Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Volgens hun documentatie wordt het gebruikt voor het afremmen van de aanvraagsnelheid voor de service - het beperken van de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer. Het verloopt na 10 minuten

- __utma Cookie Dit cookie is een zogenaamde "permanente" cookie, zoals in, het verloopt nooit (technisch vervalt het ... in het jaar 2038 ... maar voor de duidelijkheid, laten we doen alsof het nooit verloopt, ooit). Deze cookie houdt bij hoeveel keer een bezoeker naar de site is geweest met betrekking tot de cookie, wanneer hun eerste bezoek was en wanneer hun laatste bezoek plaatsvond. Google Analytics gebruikt de informatie van deze cookie om zaken als Dagen en Bezoeken te kopen.

- _utmb en _utmc De B- en C-cookies zijn broers, die samenwerken om te berekenen hoe lang een bezoek duurt. _utmb neemt een tijdstempel van het exacte moment waarop een bezoeker een site binnengaat, terwijl _utmc een tijdstempel van het exacte moment neemt waarop een bezoeker een site verlaat. _utmb vervalt aan het einde van de sessie. _utmc wacht 30 minuten en verloopt daarna. U weet dat __utmc niet weet wanneer een gebruiker zijn browser sluit of een website verlaat, dus wacht 30 minuten totdat een andere paginaweergave plaatsvindt en als dit niet het geval is, vervalt dit.

- __utmz Mr. _utmz houdt bij waar de bezoeker vandaan kwam, welke zoekmachine u heeft gebruikt, op welke koppeling u hebt geklikt, welk zoekwoord u hebt gebruikt en waar ze zich in de wereld bevonden toen u een website betrok. Het vervalt in 15,768,000 seconden - of in 6 maanden. Deze cookie is hoe Google Analytics weet aan wie en aan welke bron / medium / trefwoord het krediet voor een doelconversie of een e-commercetransactie moet worden toegewezen. Met _utmz kunt u ook de lengte ervan aanpassen met een eenvoudige aanpassing aan de trackingcode van Google Analytics.

Cookies van derden

twitter cookies _ga, eu_cn, gast_id, personalization_id, tfw_exp

Facebook-cookies c_user, datr, fr, pl, pnl_data2, sb, wd, xs

YouTube-cookies TOESTEMMING, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

DEEL 10 - TIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u toestemming hebt gegeven aan uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken. We zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken van een minderjarige onder de 16 jaar, zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van direct off-line contact.

Respectance erkent het belang van de veiligheid en privacy van kinderen op internet. Om deze reden, en in overeenstemming met bepaalde wetten, verzamelt of bewaart Respectance niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar, en wij bieden ook geen inhoud aan die op kinderen is gericht. We vragen dat kinderen de website niet gebruiken.

DEEL 11 -WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, die wij gebruiken en / of openbaar maken het.

Als onze website wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u wilt: toegang tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke gegevens die we over u hebben, een klacht indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via support@respectance.com of per post op:

Respectance
Prinseneiland 303
1013LP Amsterdam
The Netherlands